home  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kunstzinnig onderzoek

Ik zag kunst altijd al als manier om onderzoek te doen .Een tijdlang heb ik me op het idioom zelf gericht, op de algemene wetten van kleur, compositie, perspectief. Ik ben kleuronderzoek gaan doen omdat ik kleur niet begreep, en ik stelde mezelf de eis dat ik alleen kan werken met beeldelementen die ik KEN. Kleuronderzoek werd voor mij pas mogelijk toen ik kennismaakte met Goethes kleurenleer. Met name de daarop gebaseerde onderzoeksmethode van Liane Collot-d'Herbois vond ik interessant. De Collot-schildermethode heb ik niet overgenomen, maar haar onderzoeksmethode heeft mij veel gebracht en was voor mij een basis om op verder te kunnen werken. Ik ontdekte dat je met kleur allerlei ongeziene dingen kunt onderzoeken. Dit vooral doordat ik, vanuit de beeldkleuren, náást licht en duisternis, met "kleur als verschijnende warmte" ging werken. Ook werd me duidelijk hoe iedere kleur als bewustzijnsdrager een eigen psychische kwaliteit heeft

Door dit soort onderzoek kunnen kleur, klank, vorm uitgroeien tot een taal waarmee je de meer immateriële gebieden van het leven kunt onderzoeken en verbeelden. Op dit gebied werkt het net zo als in de reguliere wetenschap: je begint met een hypothese, en dan ga je werken om die hard te maken. Uitvinden is een creatieve bezigheid, ook in de reguliere wetenschap worden dingen gemáákt, terwijl ze ontdekt worden. DNA, in de manipuleerbare vorm die we nu kennen, bestond nog niet voordat het 'uitgevonden' werd. Het heeft een vorm van objectiviteit, waardoor het lijkt alsof het "gewoon zo is", maar het is door mensen gemaakt. Bij kunst is het andersom, daar lijkt het alsof het helemaal door mensen is gemaakt, maar heb je juist te maken met dingen die 'gewoon zo zijn', die hun eigen objectieve werking hebben.

Embryologie is een centraal thema in mijn (onderzoeks)werk (met dank aan de embryoloog-anatoom Jaap van der Wal) De manier waarop wij scheppen, is een voortzetting van de manier waarop wij zelf geschapen zijn. Om daarover iets te weten te komen moet je niet op God focussen, maar gewoon het menselijk lichaam zelf onderzoeken - en dat kan ook van binnnenuit, door te schilderen. Kinderen krijgen was daarbij waarschijnlijk goed ervaringsmateriaal. Ik moet toegeven, er zijn een aantal hypothesen uit de alchemie die ik daarbij als werkhypothese aanneem - van simpele credo's als "zo binnen zo buiten" en "zo boven zo beneden" tot ingewikkelder concepten als het alchemisch huwelijk. Dat is niet uitzonderlijk, ook de reguliere geneeskunde drijft grotendeels op wat er in die tijd aan kennis verzameld is. Hoe dan ook, van sommige dingen ligt het bewijs niet als oorzaak in het verleden, maar als zingeving in de toekomst. (met dank aan Solowjev!)

 

Het artistieke wordt op dit gebied ingezet om onderzoek te doen: het uitvoerend kunstenaarschap staat in principe los daarvan (meer hierover vind je bij 'creatieve processen')De plaatjes die je in deze submenu's te zien krijgt, kun je niet zonder meer als voltooide kunstwerken zien. Het zijn stukken onderzoek, reageerbuisjes waar je in kijkt, voorfases van nieuwe dingen. Het neemt niet weg, dat het resultaat soms interessant genoeg kan zijn om als zelfstandig kunstwerk te bestaan, vooral als je een intellectuele interesse erin hebt. Maar mijn eigenlijke werk is te vinden op de homepagina

Disclaimer: op deze site vind je alleen mijn persoonlijke mening en bevindingen, wie daarmee wil werken doet dat op eigen risico Ik vertegenwoordig verder niemands mening (behalve daar waar ik dat aangeef). Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Teksten overnemen: alleen na schriftelijke toestemming van de auteur (Evelien Nijeboer)

studie: hoe beweegt karmijn door je lichaam heen

aquarel, 70 x 55 cm

 

 
     

 

het atelier
creatieve processen

kleur, vorm, klank

samenhang met het menselijk lichaam

kleuronderzoek

compositie

perspectief

technische tips
kijken naar kunst