een kijkje in de keuken

Binnen mijn werk zijn er twee afdelingen: enerzijds over mijn eigen werk als kunstenaar ( - klik hier ) . Hier vind je info over het werk zelf, bronmateriaal uit het atelier, teksten, gedichten en aanverwante gedachtevorming.

Anderzijds heb ik algemeen onderzoek gedaan, wat meer een soort uitvindersaktiviteit is. Het heeft te maken met algemene werkingen van compositie, perspectief, kleur en creatieve processen, In mijn werk als kunstenaar bedien ik me van de stukken gereedschap die ik tijdens mijn onderzoek gevonden heb.

Ik werk intuïtief maar ook heel systematisch. Hierdoor heb ik onderzoek kunnen doen. Verder stel ik twee eisen aan een werk: dat het inhoud heeft, en dat die inhoud aan aan het werk zelf beleefbaar moet zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moest ik uitvinden hoe de onderliggende werkingen van mijn eigen bewustzijn zich uitdrukken in dingen als kleur, vorm, compositie etc. Verder heb ik me moeten bezinnen op kunstgeschiedenis e.d., om een zienswijze te vinden die bij mijn werk past. Klik hier voor artikelen over kunstgeschiedenis en -beschouwing

Embryologie is een centraal thema in mijn werk (met dank aan de embryoloog-anatoom Jaap van der Wal) De manier waarop wij scheppen, is een voortzetting van de manier waarop wij zelf geschapen zijn. Om daarover iets te weten te komen moet je niet op God focussen, maar gewoon het menselijk lichaam zelf onderzoeken - en dat kan ook van binnnenuit, door te schilderen. Kinderen krijgen was daarbij waarschijnlijk goed ervaringsmateriaal. Ik moet toegeven, er zijn een aantal hypothesen uit de alchemie die ik daarbij als werkhypothese aanneem - van simpele credo's als "zo binnen zo buiten" en "zo boven zo beneden" tot ingewikkelder concepten als het alchemisch huwelijk. Dat is niet uitzonderlijk, ook de reguliere geneeskunde drijft grotendeels op wat er in die tijd aan kennis verzameld is. Hoe dan ook, van sommige dingen ligt het bewijs niet als oorzaak in het verleden, maar als zingeving in de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

De afbeeldingen op deze pagina's zijn bedoeld als illustratiemateriaal, het zijn schetsen of studies, stukken onderzoek, voorfases van nieuwe dingen. Het zijn niet allemaal kunstwerken (die van mij niet althans). Bij het doen van kunstzinnig onderzoek parkeer je even je uitvoerende kunstenaarschap, om dingen te leren die je dan later weer kunt toepassen. Mijn eigenlijke werk is te vinden op de homepagina

Disclaimer: op deze site vind je alleen mijn persoonlijke mening en bevindingen, iedereen is vrij om daar (op eigen risico) mee te gaan werken. Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Teksten overnemen: alleen na een schriftelijke toestemming van de auteur (Evelien Nijeboer).

 

 

aquarel uit 2005, 'dwaallichten', over warmtewezens.

 

 
     

 

het atelier

kunstzinnig onderzoek (kleur, compositie, perspectief)

creatieve processen

 

technische tips

 

kunstbeschouwing