home
informatie
lezingen en workshops

contact

 
   
   
 
 
 
 
sitemap
 
 
schilderijen (hoofdmenu)
 
over mijn werk
 
kijkje in de keuken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Goethe

Deze werken hebben een gemeenschappelijk thema, dat te maken heeft met Goethe, zowel met zijn Faust als met Goethe's onderzoeksmethode (de fenomenologie, of: het menselijk lichaam als waarnemingsorgaan). Ze zijn in de loop der jaren los van elkaar ontstaan. Klik op de plaatjes voor beeld en info

de slak als gehoororgaan

tunnel

homunculus

dwaallichten

 

hoogspanningsmast

 

uit de serie Urpflanze

celprocessen

 

Goethe is voor mij vooral een wetenschapper die objectief onderzoek nastreefde - zij het dan een idealistische en warmhartige onderzoeker (zoals bijv. Oliver Sacks). De ideewereld was voor hem geen abstractie: hij zag de natuur als de zichtbaar geworden gedachtewereld van de Schepper (God, zeg maar). Een belangrijke idee of uitvinding van Goethe is "de oerplant", een metafysische realiteit die als principe aan de plantenwereld als zodanig ten grondslag ligt. Het is een proces in de tijd (metamorfose) dat bij iedere plant op een soorteigen manier tot uitdrukking komt. Volgens Goethe waren "het oerdier" en "de oermens" hetzelfde. Goethe werkte volgens de fenomenologie (ofwel: zelf kijken, en jezelf als waarnemer leren kennen). Volgens hem kun je je waarneming zodanig ontwikkelen dat je de idee of geest in de zintuiglijke werkelijkheid kunt gaan waarnemen. Voor meer over waarneming, klik hier.

In zijn "Faust" omschreef hij het ontwikkelingsproces van een mens die zelf de zin van het leven wil ontdekken. Daarbij heeft het kwaad een onmisbare rol (gespeeld door Mefistofeles). Met name deel 2 is interessant, als Faust de levende ideewereld in trekt om Helena te vinden. Zoals in mijn oude werk vanzelf thema's uit het oude testament opdoken, zo doken in mijn latere werk elementen uit het 2e deel van Faust op (zie o.a. Dwaallichten en Homunculus).

de serie "Urpflanze" is gemaakt vanuit de idee "oerplant". Ik werk een gevoel of idee uit volgens het principe "oerplant", en kijk naderhand op welke bestaande plant hij het meest lijkt (qua sfeer en inhoud). Celprocessen is een verbeelding van een oerfenomeen dat ik vaker terugzie - de impuls om iets te doen (een idee) en de uitvoering ervan als twee verschillende (opeenvolgende) dingen. "Hoogspanningsmast" is ontstaan n.a.v. een verhaal over een dorp in Spanje dat onder hoogspanningsleidingen ligt, waar verhoudingsgewijs erg veel leukemie voorkomt bij kinderen.