home
informatie
lezingen en workshops

contact

 
   
   
 
 
 
 
sitemap
 
 
 
 
 
 
meer tekst
 

cv

 
theoretische achtergronden
 
 kijkje in de keuken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste lezer

Als kunstenaar hou ik me bezig met cultuur en menselijke ontwikkeling. Ik probeer te begrijpen wat de 'transitie' is waar deze samenleving doorheen wil. Mijn opleiding (AKI, Enschede en Rijksacademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam) was voor mij aanleiding om me te verdiepen in de achtergronden van de moderne en hedendaagse kunst. Tegelijkertijd ben ik een 'volkskunstenaar' - in mijn werk streef ik naar conrete visuele kwaliteit. Leven en gezondheid vind ik belangrijk, want naar een goed werk kun je jaren blijven kijken. Eerlijkheid (over de dood en de harde botten van de werkelijkheid) vind ik ook belangrijk, want elk licht (idealisme) heeft een schaduw. Betekenis is inherent en gelaagd, ze komt schijnbaar op eigen kracht in het werk terecht. Een goed schilderij is als een doos waarin iedereen z'n eigen schatten kan bewaren.

Fotografie was ooit mijn vertrekpunt maar in het schilderen komt alles samen. Beeldende kunst gaat voor mij over waarneming, over beeld en het kunnen omgaan met de wetmatigheden waarin het tot stand komt (kleur, vorm, perspectief etc.). Mensen noemen mijn werk soms 'magisch-realistisch', dat zie ik als compliment, maar ik schilder vooral omdat ik wil kunnen laten zien wat en vooral hoe ik zie. Liefst zo direct mogelijk. Ongewild raakt dat soms een taboesfeer - een klokkenluider is iemand die ziet wat hij ziet. Maar ik wil alleen maar weten wat er gebeurt als doel en middel met elkaar in overeenstemming zijn.

Soms zet ik mijn vermogens als kunstenaar in op andere werkvelden (zelforganisatie, circulaire economie, advies). Een groot deel van de werkelijkheid neem je waar via de halfbewuste lagen van de waarneming, via je lichaam. Je denkt niet alleen met je hoofd. Beeld maken kan daar toegang toe geven. Als je je eigen waarneming onderzoekt, onderzoek je eigenlijk wie je zelf bent, hoe je met je aandacht handelt in wisselwerking met je omgeving. Goethe's kleurtheorie maakt dat proces heel inzichtelijk. Kunst en wetenschap waren vroeger niet gescheiden; wetenschappers tekenden hun onderzoeksmateriaal en schilders hebben altijd hulpmiddelen gebruikt om de ruimte in kaart te brengen (Vermeer gebruikte in de 17e eeuw al lenzen). In de Goetheanistische benadering zijn kunst en wetenschap nog steeds vervlochten met elkaar - wetenschap kan een vorm van kunst worden, (opvoedkunst, geneeskunst etc), en kunst een vorm van wetenschap. Je doet dan onderzoek door middel van je eigen creativiteit - het kenvermogen is een scheppend vermogen. Maar ook in de oude recepturen van de schilderkunst zit veel kennis: het werken met de klassieke onderschildering blijkt overeen te komen met hoe onze waarneming zich opbouwt. Wetten van kleur en perspectief laten zien hoe we directe interactie hebben met onze omgeving. Kunst is een onderzoeksmethode, geschikt voor die stukken realiteit onderzoeken waarvan je zelf deel uitmaakt, bijvoorbeeld de processen waarin wij onze levens vormgeven, of onze leefomgeving en samenleving.

Ik vind het leuk om met mensen te werken, in het lesgeven kan ik technische vaardigheden overdragen, maar schilderen heeft ook te maken met hoe je met jezelf om gaat. De lesmethode en oefeningen zijn ontstaan vanuit een combinatie van ervaring en theorievorming - bewustwording en reflectie gebeurt meestal achteraf.

Als kunstenaar werk ik zowel autonoom als in opdracht. Ik maak wandschilderingen, logo's , schilderijen of artistic research in opdracht. In het laatste geval maak ik beeld om situaties of oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Ik werk dan samen met de opdrachtgever een vraag of thema uit, het werk ontstaat dus in co-creatie.

Ik verkoop mijn schilderijen als unica maar ook als handgemaakte reprodukties. Schilderijen kun je 'klonen' en ik vind het jammer als er van iets moois maar één exemplaar op de wereld is.

terug naar boven