home
informatie
lezingen en workshops

contact

 
   
   
 
 
 
 
sitemap
Handvatten voor sociaal vakmanschap
Achtergronden
 
Essays en journalistiek
 
De maatschappij als organisme
 
Optica en sociale processen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunstenaar op andere plekken

 

Soms werk ik als kunstenaar mee in een ander werkveld. Als kunstenaar werk je altijd vanuit een geheel: je traint je waarneming om lacunes te kunnen vinden, om te weten of en hoe je moet ingrijpen, of wanneer je even moet broeden op een nieuw idee.

Ik merkte dat je zo'n zintuig ook kan inzetten om te zien wat er op sociaal vlak binnen een groep of systeem kan emergeren, welk model die nieuwe realiteit tijdelijk kan ondersteunen en wat er moet gebeuren om van onderaf richting een gewenste verandering te sturen. Bijvoorbeeld als er draagvlak gecreëerd moet worden of stappen gezet richting circulaire economie, democratisering of zelforganisatie en ook bij het werken aan 'wicked problems'. Het werk daaraan begint met het traceren van lacunes in de aanwezige beeldvorming en kennis. 'Wat mis ik hier', is dan de vraag.

Als schilder en beeldend kunstenaar ben ik gericht op het concreet zichtbaar ofwel beleefbaar maken van ideeŽn. Door mijn antroposofische training kan ik dat doen vanuit een seculier-spiritueel mensbeeld. Met name door klassieke schildertechnieken heb ik de menselijke waarneming goed leren kennen. Dat hangt direct samen met de manier waarop mensen in beweging komen, vanuit intrinsieke motivatie.

Waarneming is cruciaal in het sociale - we vormen ons aldoor beelden van elkaar waarmee we elkaar zowel kunnen vastzetten als bevrijden. Hoe mensen zijn hangt sterk af van de context waarin ze geplaatst zijn. Die context kun je veranderen of opnieuw bekijken. De mensen veranderen vaak vanzelf al een stuk mee.

 

Bijdrage aan de workshop 'Naar circulair aanbesteden' - Rijkswaterstaat

Als je een grote aanbesteding (bijv. kantoormeubilair) duurzaam wil doen moet de hele keten meewerken en op elkaar worden afgestemd. Hiernaast een overzicht van een paar taken en rollen daarin.

Duurzaamheid gaat over waarde. De klant wil waarde en beleeft die aan het geleverde resultaat. Maar die waarde van bijv. fairtrade of duurzaam is ook intrinsiek. Hij vormt je identiteit, als klant hou je hem hoog als een parel op je kroon. Waarde gaat in dat geval over veel méér dan snel en goedkoop. Je krijgt de meerwaarde als bonus op een goed ontwerp.

De ontwerper legt de verbinding tussen de producent en de waarde die uiteindelijk (voor de klant/gebruiker) moet ontstaan.

Zie hieronder voor meer beeld.

Hoe ik eventueel van dienst kan zijn:

. - Je kan me vragen om als kunstenaar direct mee te kijken naar jouw vakgebied, context, probleem en systeem. Als ik in jouw schoenen stond, welke vragen zou ik dan stellen? Hoe zou ik jouw context zien? Wat zou ik willen weten en waar zou ik beginnen? Ik kom niet met kant-klare oplossingen, maar kan - samen met jou - vaak wel zien wat de belangrijke vragen zijn of hoe je je richting een oplossing beweegt.

- Ik kan tekeningen maken waarin ik processen of onderdelen ervan in beeld breng. Het uitwerken van deze tekeningen doe ik na het bijwonen van een sessie, bijv. als opmaat voor een volgende sessie of als illustraties voor in het verslag

 

 

- In mijn workshop 'Optica en sociale processen' maak je kennis met je eigen waarneming. De workshop maakt mensen 'los' en kan een opening bieden naar een meer onderzoekende houding in jouw organisatie.

- Eventueel bereid ik, na overleg, een presentatie of lezing voor met kunstwerken of een tekensessie, waarin de vraag of het probleem impliciet of in een andere context wordt behandeld.

 
       

Al doende kwam ik tot een concreet-conceptueel kunstwerk, voor het faciliteren van zelforgansiatie. Klik hier voor de inleiding. Hij laat je nadenken over het laten emergeren van zelfsturing en zelforganisatie enj bevat handvatten voor het ontwikkelen van sociaal vakmanschap.

 

Voorplaten voor verslagen van workshops Circulair Aanbesteden:

Voorplaat 'naar circulair aanbesteden' voorplaat 'Let's make IT circular in 2025'  
     
voorplaat 'Let's make IT circular NOW'