home
informatie
lezingen en workshops

contact

 
   
   
 
 
 
 
sitemap
 
 
over mijn werk
 
folders
 
kijkje in de keuken
 

lezingen

 
innerlijke ontwikkeling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lezingen

Je kunt me vragen voor een lezing met beeldmateriaal, over kunstbeschouwing (moderne en hedendaagse kunst) en/of kleurenleer.

Mogelijke onderwerpen:

spiritualiteit en abstractie - Over de overgang van figuratieve naar gegenstandslose en abstracte kunst, en de rol van het spirituele hierin. Met beeldmateriaal van kunstenaars rond de vroege jaren van de 20e eeuw. De inhoudelijke tegenstelling (en mogelijke vereniging) van Piet Mondriaan en Jan Voerman.

Ideologie en idealisme. Sinds 1945 is bijna iedere vorm van kunst is een fysieke vertegenwoordiger van denkbeelden en idealen. De vermenging van beeldende kunst en filosofie (veel filosofen werden kunstenaar, kunst is (ook) een vorm van filosofie). Beschouwing n.a.v. beeldmateriaal (verschillende kunstwerken, modern en hedendaags).
De werdegang van de moderne kunst - Hoe precies kwamen de kunstenaars nou los van de dwingende mores, dat schilderen realistisch hoort te zijn? Van impressionisme, expressionisme (met El Greco als vroeg voorbeeld), naar explosie van "ismen" rond 1910. Via de gegenstandslose en abstracte kunst, naar conceptuele kunst.

Op zoek naar midden-Europa - de sporen van het Duitse Idealisme in de kunst, en haar plaats in het politieke landschap. Met afbeeldingen van Runge, Goethe en Friedrich, maar ook van Luc Tuymans.

beeldcultuur sinds 1850- De belangrijkste verandering in de beeldcultuur van 1850 tot nu is, dat het beeld aan de massaproductie gegeven is (grafisch en fotografische reproductie). Het beeld werd daarmee een belangrijke sociale factor, wat zijn weerslag had op de kunst. Een beschouwing van verschillende kunstenaars en verschijnselen: Bauhaus, Joseph Beuys, reclameverschijnselen, graffiti, pop-art etc.

kunst en objectiviteit - over de manieren waarop een kunstenaar naar objectiviteit streeft (of zoekt), en de rol van moraliteit hierin. Objectiviteit impliceert iets als: zin, nut, bestaansrecht. Hoe een kunstenaar met moraliteit omgaat (of, wat hij daar voor impliciet idee over heeft) is hierbij een bepalende factor. (zie mijn artikel elders op deze site)

kleurenleer (Goethe/Steiner/Collot-d'Herbois). Aan de hand van o.a. prismaproeven verkennen we verschillende kleurverschijnselen en kleurwetten. Een avond met kleurproefjes en veel zelf nadenken en kijken.

Energetisch werken met kleur - (vervolg op kleurenleer) - kleuren in verband met de menselijke constitutie en psyche. Het etherische en het astrale, kleur tussen licht en duisternis of licht en warmte, kleur als bewustzijnsdrager. Kan evt. vooraf gaan aan een schilderworkshop

De kosten voor een lezing zijn 150 euro (evt. in overleg), inclusief reiskosten. Ik woon in Amsterdam, bij meer dan een uur reistijd (100 km) wil ik graag ergens overnachten